Vi bryr oss!

Her kan du bli oppdatert på vår beredskap og håndtering av Coronavirus-situasjonen.
Kjære kunde.

Sjøsiden senter og våre eiere tar inn over oss den alvorlige situasjonen som Coronaviruset medfører for det norske folk, og ønsker å bidra til at antall smittede ikke eskalerer ytterligere i Norge. Sikkerheten for våre kunder og ansatte er svært viktig for oss. Vi har alle fått en ny hverdag å forholde oss til, og som kjøpesenter er det viktig at vi tilpasser oss dagens situasjon, og følger myndighetenes råd.
  

​Vi har derfor endret våre Åpningstider midlertidig - se dem her


Vi har gjort en rekke tiltak for at du fremdeles skal kunne handle hos oss, på en mest mulig ansvarlig og trygg måte. Men for å få dette til, er vi også avhengige av at du som besøker oss tar ditt ansvar, med ekstra god håndhygiene og avstand til andre, og at du generelt følger rådene til Folkehelseinstituttet. Vi har bl.a. økt hyppigheten av vasking og desinfisering av toaletter og håndtak samt andre flater.

Sammen skal vi holde detaljhandelen gående, og gjøre det beste ut av den hverdagen vi nå opplever.

Sjøsiden senter og våre eiere følger situasjonen nøye og følger helsemyndighetenes råd og anbefalinger. Vi videreformidler også informasjon til besøkende om viktigheten av god håndhygiene.