Lokalt Engasjement

Kolbjørn trer av som driftssjef

"Det blir en forandring i hverdagen på mange måter, både på godt og vondt", sier avtroppende driftssjef Kolbjørn Jenssen om overgangen fra jobben på Sjøsiden til pensjonisttilværelsen. Selv om han kommer til å savne det sosiale fellesskapet og de praktiske oppgavene, har han mer enn nok å ta seg til etter siste arbeidsdag 30. september.

Erik Ottesen er ny driftsleder på Sjøsiden

Mandag 1.september begynner Erik som driftssjef på Sjøsiden. Erik overtar oppgaver og gjøremål fullt og helt når Kolbjørn slutter 1.september. Erik vil ha ansvaret for tekniske oppgaver og driftsrelaterte gjøremål på senteret